Οικιακοί Βοηθοί

Οικιακοί Βοηθοί

Απαιτείται συνέπεια, επαγγελματισμός, εχεμύθεια και διάθεση για προσαρμογή στις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Όλοι οι υποψήφιοι εργαζόμενοι αξιολογούνται με προσωπική συνέντευξη και έχουν συστάσεις. Το ωράριο καθορίζεται από την αρχική συμφωνία και μπορεί να υπάρξουν αλλαγές κυρίως την περίοδο των διακοπών.

Η εσωτερική οικιακή βοηθός μένει στο σπίτι της οικογένειας και έχει δικό της δωμάτιο. Η διατροφή καλύπτεται από την οικογένεια. Οι ώρες και ημέρες εργασίας καθορίζονται από την αρχική συμφωνία. Η συνέπεια, ο επαγγελματισμός, η εχεμύθεια και η διάθεση για προσαρμογή είναι απαραίτητα προσόντα. Όλοι οι υποψήφιοι εργαζόμενοι αξιολογούνται με προσωπική συνέντευξη και έχουν συστάσεις.

remove_action( 'template_redirect', 'wpcf7_cleanup_upload_files', 20 );