Housekeeping Training

Housekeeping Training

Είμαστε μία από τις ελάχιστες εταιρείες που παρέχουν εντατική εκπαίδευση προσωπικού για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Με πεπειραμένο εκπαιδευτή, ερχόμαστε στον χώρο σας, μιλάμε μαζί σας, καταγράφουμε τις ανάγκες σας και εκπαιδεύουμε ανάλογα την οικιακή σας βοηθό.